logo

 photo business_banner_zpsqgb9rc3m.jpg

20-09-2010

Phần mềm nạp chương trình cho IC Little Programmer Gold

Little Programmer Gold là phần mềm hỗ trợ nạp chương trình cho IC. Có chức năng như phần mềm Proload.Dành cho sinh viên nghành điện tử.Giao diện đẹp, dễ dàng sử dụng.

2 nhận xét: